PREDSJEDNIŠTVO DSHV
    Predsedništvo DSHV je izvršni organ Skupštine DSHV.
    Mandat članova predsjedništva traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.
    Predsedništvo DSHV je izvršni organ Skupštine DSHV.
    Predsjedništvo DSHV čine: Predsjednik, pet dopredsjednika i devet članova.
    Predsjedništvo iz reda svojih članova bira blagajnika.

Petar Kuntić - predsjednik

Martin Bačić - dopredsjednik

Josip Gabrić - dopredsjednik

Dujo Runje - dopredsjednik

Mata Matarić - dopredsjednik
ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA DSHV

 

Antonija Čota

 

Stipan Dulić

 

Antun Lulić

 

Zdenka Popov

Stipan Silađev

 

Pero Horvacki

 

 

Josip Petreš