PRIOPĆENJE ZA JAVNOST DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI
Subotica,
26. srpnja 2007.

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini najoštrije se protivi uvođenju nastavnog programa za niže razrede osnovne škole nazvanog "Bunjevački govor s elementima nacionalne kulture", jer se ikavski dijalektalni govor bačkih Bunjevaca već njeguje u okviru nastave koja se u subotičkim školama izvodi na hrvatskome jeziku, ali i samoga nastavnog predmeta hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture, koji se predaje u vojvođanskim školama....   PROČITAJTE VIŠE    

          
          
          
          

          

Odnos dijalekta i standardnoga jezika
s posebnim osvrtom na Hrvate u Bačkoj

26. srpnja 2007.

   Dobro je poznato da svaki narod ima svoje mjesne govore i svoje dijalekatne značajke različite od standardnoga jezika, ali pritom nikomu ozbiljnomu ne pada na pamet da pripadnicima pojedinih naroda niječe njihovu nacionalnu pripadnost zbog specifičnosti njihovih mjesnih govora. A upravo to se danas događa Hrvatima u dijelu Bačke unutar države Srbije. Ta se grana hrvatskoga naroda danas očajnički bori za očuvanje svoje nacionalne samobitosti te traži podršku i od matičnoga naroda. Svjesni su da i dijalekatna obilježja njihovih govora svjedoče o njihovoj pripadnosti hrvatskomu nacionalnomu korpusu, te je tim apsurdnije što im se njihovi govori žele nametnuti kao novi standardni jezik, samo zato da bi ih se odijelilo od matičnoga naroda....   PROČITAJTE VIŠE    

          
          
          
          

          

OTVORENO PISMO
Subotica,
25. srpnja 2007.

Potaknuti najnovijim aktivnostima vlasti u Republici Srbiji na denacionalizaciji hrvatske nacionalne manjine u Vojvodini uvođenjem nastavnoga predmeta "bunjevački govor s elementima nacionalne kulture" (Službeni list AP Vojvodine, br. 12/2007 od 4. lipnja 2007. godine), kojim se od novoštokavskoga ikavskoga dijalekta, kojim govore bunjevački Hrvati iz Bačke, jednako kao i Hrvati u Dalmaciji, Primorju, Lici, zapadnoj Hercegovini, srednjoj Bosni te u mađarskome dijelu Bačke, nastoji stvoriti osnova za poseban jezik i tako nastaviti denacionalizaciju vojvođanskih Hrvata-Bunjevaca;....   PROČITAJTE VIŠE    

          
          
          
          

          

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI
Subotica,
25. srpnja 2007.

Predsjedništvo Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini na sjednici što je održana u Subotici dana 23.07.2007. godine razmatralo je nastalu situaciju u kojoj se jedna neformalna skupina predstavlja kao stranka pod imenom Demokratska zajednica Hrvata i koja izdaje priopćenje za javnost, posjećuje Hrvatsko nacionalno vijeće nudeći suradnju, ugovara suradnju s drugim strankama, a istodobno ne informira sugovornike i javnost da nije registrirana stranka u smislu zakona o političkim organizacijama....   PROČITAJTE VIŠE    

          
          
          
          

          

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI
Subotica,
23. srpnja 2007.

U povodu rješenja Republičke radiodifuzne agencije kojim je izdana dozvola za emitiranje radio programa za područje regija Subotica, Kanjiža i Senta "Panon radiju", Demokratski savez Hrvata u Vojvodini želi upozoriti javnost da je to rješenje potpuno nerazumljivo te pravno i politički neodrživo. Ako je kriterij za dodjelu frekvencije bio poslovni uspjeh, slušanost, iskustvo u oblasti radio-difuzije, doprinos stanice razvoju regionalne zajednice u oblasti informiranja, kulture i obrazovanja, ponašanje stanice u ranijem razdoblju, sprječavanje otvorenog ili prikrivenog nametanja utjecaja na javno mnijenje podnositelja prijave, onda je sasvim sigurno da radio postaja koja nije emitirala ni jednu sekundu programa nije mogla dobiti dozvolu....   PROČITAJTE VIŠE    

          
          
          
          

          

VOJVODINA U ZAGREBU
Kuluturno-gospodarsko predstavljanje Hrvata iz Vojvodine

23. srpanj 2007.

          

   Na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu dana 4. VII. 2007. godine otvorena je izložba na kojoj su predstavljeni Hrvati iz Vojvodine. Izložba je organizirana u suradnji s DSHV, HNV i Pokrajinskim tajništvom za propise upravu i nacionalne manjine, a postavka i organizacija je povjerena Antoniji Čota koja je i autorica informativnog i ostalih plakata.

Slike su na www.akz.hr/web/default.htm

PROČITAJTE    

          
          

          

GLAS RAVNICE
broj 109

12. srpanj 2007.

          

   Štovani,

pred Vama je 109. broj mjsečnika DSHV-a. Sadržaj najnovijeg broja GLASA RAVNICE možete pročitati i kao internet izdanje, samo na www.dshv.net

   PROČITAJTE    

 

          

                                                        

                                                        

          

          

POZIV
DOMJENAK POVODOM OBILJEŽAVANJA
17. OBLJETNICE OSNUTKA STRANKE

12. srpanj 2007.

          

   Štovani,

srdačno Vas pozivamo na domenjak u Dom DSHV-a, Beogradski put br. 31 koji će se održati 13. srpnja 2007. godine s početkom u 18 sati, u povodu obilježavanja 17. obljetnice osnutka stranke.

Subotica, 12.07.2007.

          

                                                         Predsjednik DSHV

                                                         Petar Kuntić, dipl. ing.

          

          

PRIJEDLOG ODBORNIČKE SKUPINE DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI POVODOM ODLUKE RRDA
02. srpanj 2007.

   U povodu odluke o dodjeli regionalnih frekvencija RRDA, kojom je oduzeta frekvencija Radio Subotice, najstarijoj i najpoznatijoj gradskoj radio postaji, koja emitira program na četiri jezika i ista dodeljena novo osnovanoj ¨Panon Radiju¨, Radio Subotica se praktično ukida, u Subotici je izazvala pravu buru negodovanja gradjana....   PROČITAJTE VIŠE    

          
          
          
          

          

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI
29. lipanj 2007.

   Imajući u vidu značaj normalizacije odnosa između susjednih država na prostoru bivše Jugoslavije za stabilnost i sigurnost u regiji jugoistočne Europe, pozdravljamo ispriku predsjednika Borisa Tadića koju je uputio hrvatskom narodu za patnje nanijete od strane Miloševićevog režima početkom 90-tih godina. Ovo je politička i moralna gesta dobrodošla ne samo u funkciji stvaranja ozračja međusobnog pomirenja i povjerenja između srpskog i hrvatskog naroda, već i u funkciji stvaranja pretpostavki za uspješnost započetih europskih i euroatlantskih integracija.   PROČITAJTE VIŠE    

          
          
          
          

          

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI
22. lipanj 2007.

   U povodu odluke o dodjeli regionalnih frekvencija Republičke radiodifuzne agencije (RRDA), kojom je frekvencija 01,5 MHz na kojoj se tradicionalno emitira Radio Subotica, najstarija i najpoznatija gradska radio postaja koja emitira program na četiri jezika, oduzeta od ovog radija i dodeljena novoosnovanome jednojezičnom Panon Radiju, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini podsjeća da je svojim priopćenjem od 30. travnja 2007 godine upozorio domaću i međunarodnu javnost na realnu opasnost od ovakvoga ishoda natječaja...   PROČITAJTE VIŠE    

          
          
          
          

          

ZAHVALA ZORANA MILANOVIĆA,
NOVOG PREDSJEDNIKA SDP-a

18. lipanj 2007.

   Poštovani gospodine Kuntiću,

zahvaljujem Vam na čestitkama i dobrim željama koje ste mi uputili. Uvjeren sam da ćemo imati prilike surađivati i doprinijeti daljnjem napretku u odnosima dvaju država te otvaranju novih prilika za unapređenje položaja Hrvata u Vojvodini...   PROČITAJTE VIŠE    

          
          
          
          

          

SPISAK OSVOJENIH MJESTA NA IZBORIMA ZA MJESNE ZAJEDNICE ODRŽANIM 17. lipnja. 2007.
18. lipanj 2007.

DOBRI IZBORNI REZULTATI

           Demokratski savez Hrvata u Vojvodini izražava zadovoljstvo postignutim rezultatima na izborima za skupštine subotičkih mjesnih zajednica od 17. lipnja. U svim izbornim jedinicama na kojima je sudjelovao DSHV osigurano je mjesto u organima mjesnih zajednica. DSHV je u prosjeku zauzeo treće mjesto među sudionicima na izborima...   PROČITAJTE VIŠE    

           Predstavljamo Vam spisak koji prikazuje broj osvojenih mjesta stranaka i grupa građana, na izborima za Skupštine MZ, održanim 17. lipnja 2007. godine...   PROČITAJTE VIŠE    
          
          
          

          

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI
-
službena uporaba jezika i pisama... -

15. lipanj 2007.

   Demokratski savez Hrvata u Vojvodini želi Vam ukazati, da se u osnovnim školama na teritoriji općina i naseljenih mjesta, gde je hrvatski jezik u službenoj uporabi, ne provodi Odluka o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina na teritoriji APV (Službeni list APV broj 8/03 i 9/03 ) u dijelu koji se odnosi na pravo hrvatske nacionalne manjine da djeca, koja pohađaju nastavu na hrvatskome jeziku dobiju dokumente na tom jeziku (đačka knjižica, svjedočbai dr.), da se upisi u dnevnike vrše na hrvatskome jeziku kako za redovitu nastavu tako i kod nastave vjeronauka...   PROČITAJTE VIŠE    

          
          
          
          
          

          

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI
- LAŽNO PREDSTAVLJANJE -

15. lipanj 2007.

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini s žaljenjem izvješćuje javnost da se njezin iz stranke isključeni dopredsjednik i razriješeni pomoćnik pokrajinskog tajnika za propise, upravu i nacionalne manjine Autonomne pokrajine Vojvodine, Đorđe Čović i dalje u javnosti predstavlja kao nositelj ovih funkcija, pa je tako 02. lipnja 2007. godine, bio nazočan u Nijemcima, Republika Hrvatska, gdje se je, prema sajtu Hrvatske matice iseljenika, lažno predstavio kao nositelj ovih funkcija....   PROČITAJTE VIŠE    

          
          
          
          
          

          

LISTA KANDIDATA DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI NA IZBORIMA ZA SKUPŠTINE MZ
15. lipanj 2007.

Na izborima za Skupštine MZ, koji će se održati 17. lipnja 2007. godine DSHV će imati svoje kandidate u MZ Aleksandrovo, MZ Bajmok, MZ Bikovo, MZ Đurđin, MZ Gat, MZ Ker, MZ Ljutovo, MZ Mala Bosna, MZ Mali Bajmok, MZ Novo Selo, MZ Palić, MZ Stari Žednik, MZ Tavankut i MZ Verušić....   PROČITAJTE VIŠE    

          
          
          
          

          

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI
Subotica,
13. svibnja 2007.

Predsjedništvo Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini na svojoj sjednici što je održana u Subotici 13.05.2007. godine razmatralo je nastalu situaciju u svezi s otežanim uvjetima rada uredništvu emisije na hrvatskom jeziku Televizije Vojvodine "Prizma", jer se uredniku onemogućuje nesmetani rad, a glavna i odgovorna urednica se poziva na emitiranje posljednje emisije u kojoj se urednik emisije osvrnuo na prošlost pojedinih osoba prozvanim u toj emisiji....   PROČITAJTE VIŠE    

          
          
          
          

          

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI
Subotica,
04. svibnja 2007.

U nedjelju 06. svibnja navršava se 15 godina otkako je u srijemskom selu Hrtkovci održan miting na kojem je među ostalim bio prisutan i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj. Na tom skupu su pročitana imena mještana hrvatske nacionalnosti kojima je zaprijećeno da se moraju iseliti.

Taj događaj se uzima kao početak progona nesrpskog stanovništva i ostalih neistomišljenika iz Srijema. Poznato je kako su upravo srijemski Hrvati bili pod najžešćim udarom. Deseci tisuća nedužnih stanovnika, lojalnih građana ove zemlje koji nisu imali nikakve druge krivice osim svoje nacionalne pripadnosti, morali su se iseliti zbog ubojstava, incidenata, prijetnji i opće nesigurnosti...   PROČITAJTE VIŠE    

          
          
          
          

          

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI
Subotica,
30. travnja 2007.

U povodu natječaja za dobivanje regionalnih frekvencija kojeje raspisala Republička radiodifuzna agencija (RDA), čiji su članovi 26. travnja u Novome Sadu održali razgovore s predstavnicima lokalnih radijskih i TV kuća koje su sudjelovale na natječajima, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini želi upozoriti domaću i međunarodnu javnost da je u ovim razgovorima postalo jasno da Agencija preferira dodjelu frekvencije ¨Panon radija¨, koji je osnovan pomoću sredstava koje je uputila mađarska vlada kroz različite oblike donacija, u odnosu na ¨Radio Suboticu¨, na kojoj se etablirao višejezični program, među ostalim i na hrvatskome jeziku (pored srpskog, mađarskog i njemačkog)...   PROČITAJTE VIŠE    

          
          
          
          

          

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI
Subotica,
23. travnja 2007.

          

   Predsjedništvo DSHV-a na sjednici što je održana u Subotici 23. travnja 2007. godine očituje se u svezi pisma predsjedniku DS Borisu Tadiću što su ga potpisala šestorica vijećnika HNV-a u kojem prosvjeduju da se predsjednik DSHV-a lažno predstavlja kao zastupnik hrvatske zajednice u Skupštini Srbije.

Kao i mnogo puta do sada iza zapećka naše političke i kulturne scene na pozornicu izmilješe već zaboravljeni političari i disidenti DSHV-a, vođe, tribuni, lideri, a sve ih objedinjuje mržnja spram DSHV-a. Svi bi se oni htjeli obračunati sa jedinom relevantnom političkom strankom Hrvata u Vojvodini... PROČITAJTE VIŠE    

          
          
          

          

POZIV na izborna Skupštinu PODRUŽNICE DSHV u Somboru koja će se održati u prostorijama HKUD "Vladimir Nazor" u Somboru, 20. 04. 2007. godine s početkom u 19 sati.

          

   Sjednicom će rukovoditi Organizacioni odbor u sastavu:

Petar Kuntić, predsjednik DSHV
Martin Bačić, predsjednik MO Subotica
Antonija Čota, član Vijeća DSHV
Lozika Jaramazović, zapisničar

Organizacioni odbor predlaže sljedeći
Dnevni red:
1. Analiza rada u prethodnom periodu sa osvrtom na aktualna događanja - izvjestilac Petar Kuntić
2. Utvrđivanje kvoruma
3. Izbor predsjednika i 10 članova Odbora Podružnice
4. Usvajanje Pravilnika o radu Podružnice.

Molimo da se odazovete pozivu

          
          
          
          

                                                         Predsjednik DSHV

                                                         Petar Kuntić, dipl. ing.


          

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI
Subotica,
23. ožujka 2007.

   Demokratski savez Hrvata u Vojvodini kao parlamentarna stranka traži da se zgrada Narodnog pozorišta - Nepszinhaz - Narodno kazalište sačuva i da se na njoj izvrši rekonstrukcija, adaptacija i eventualna dogradnja, kako je to prvobitno bilo i predviđeno...   PROČITAJTE VIŠE    

          
          
          
          

          

OBAVIJEST SVIM ČLANOVIMA I SIMPATIZERIMA DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI     DOMJENAK POVODOM OBILJEŽAVANJA "DEBELOG ČETVRTKA"
Subotica, 09. veljače 2007.

          

   Demokratski savez Hrvata u Vojvodini poziva sve svoje članove i simpatizere na tradicionalni domjenak prigodom obilježavanja običaja Bunjevačkih Hrvata "Debeli četvrtak".

   Drage goste očekujemo u prostorijama Doma DSHV-a u Subotici, Beogradski put br. 31, u četvrtak 15. veljače 2007. godine, od 18 sati. Želimo da Vašom nazočnošću uveličate skup i u zajedničkom druženju provedemo ugodno popodne.

          

    Radujemo se susretu sa Vama!

          
          
          

                                            Demokratski savez Hrvata u Vojvodini


PETAR KUNTIĆ, PREDSJEDNIK DSHV, POSLANIK U SKUPŠTINI SRBIJE                                                 ISTORIJSKI TRENUTAK ZA HRVATE
"Danas", 02. veljače 2007.

       VIŠE OD ZACRTANOG

   Petar Kuntić, predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, prvi je poslanik jedne hrvatske stranke u Skupštini Srbije posle petnaestogodišnje pauze. 

    - Za nas ovo predstavlja veliki poticaj i veliku obavezu, ali i veliko priznanje za cjelokupnu našu aktivnost. To je također i priznanje cijeloj hrvatskoj zajednici. Međutim, pred nama su veliki poslovi, jer mi smo praktično priznati tek prije četiri godine. Neki od tih poslova su iz domena političkog angažmana naše zajednice, a drugi su u ingerenciji Nacionalnog vijeća, odnosno to je sve ono što se tiče ostvarenja tzv. kulturne autonomije. Institucije su nam tek na početku i morale bi se mnogo brže razvijati, kako u oblasti školstva i informiranja, tako i u oblasti kulture...

                                                                                        PROČITAJTE VIŠE 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI
Subotica, 30. siječnja 2007.                                    Broj: 7/2007.

 

    Predsjedništvo Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini na svojoj sjednici održanoj u Subotici 29. siječnja 2007. godine raspravljalo je i o nastaloj situaciji u Hrvatskom nacionalnom vijeću poslije smjene i ostavki u Izvršnom odboru i nakon izvješća nadzornog odbora, budući da se u HNV-u nalazi i 15 članova s liste DSHV-a, te je izraženo čvrsto opredjeljenje da se sačuva HNV kako bi mogao nesmetano obavljati svoje zadaće...

                                                               PROČITAJTE VIŠE    


PRIOPĆENJE ZA JAVNOST DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI
Subotica, 29 siječnja 2007.                                     Broj: 6/2007.

 

    Potaknuti najnovijim razvojem događaja oko planirane nagle privatizacije Radio Subotice, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini pridružuje se prosvjedima protiv ovih nakana odlazeće vlade, budući da je u pitanju jedan od najpoznatijih multikulturalnih medija u zemlji, u kojemu se radijski program osim na srpskom jeziku, odvija i na mađarskom, hrvatskom te njemačkom jeziku...   PROČITAJTE VIŠE    


SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI  
Subotica, 25. siječnja 2007.

    Sjednica Predsjedništva Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini održati će se u ponedjeljak 29. siječnja 2007. godine sa početkom u 18.00 sati, u prostorijama Doma DSHV-a u Subotici, Beogradski put br. 31.


ZNAČENJE I POUKE ODLUKE MAĐARSKOG PARLAMENTA
Glas ravnice, 16. siječnja 2007.

 

   Čini se da će nadnevak 18. prosinca 2006. godine zasigurno zauzeti jedno od značajnijih mjesta u povijesti bačkih i uopće podunavskih Hrvata, ili točnije Hrvata u Mađarskoj i Vojvodini: toga je dana, naime, najviše mađarsko zakonodavno tijelo s ogromnom većinom zastupničkih glasova odbilo inicijativu da se pored već postojeće Hrvatske manjinske samouprave u Republici Mađarskoj osnuje i posebna Bunjevačka samouprava. Time je, za dobre poznavatelje prilika u susjednoj Mađarskoj, zapravo samo službeno priznanje stajališta koje su ranije u povodu te inicijative zauzeli Vlada Republike Mađarske, njezin Ured za manjine te Mađarska akademija znanosti. Zašto je ova odluka toliko značajna i kome sve može biti poučna?     PROČITAJTE VIŠE    


Last updated: 05.08.2007.                                   © DSHV Web team    
Contact: Webmaster  
 
     
 
  Dragi posjetitelji,

želimo Vam dobrodošlicu na  Internet stranice Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini koje  su dio našeg nastojanja za uspostavu  kontakta i komunikacije s javnošću. Cilj nam je svim zainteresiranima prikazati i približiti rad i aktivnost stranke. Želja nam je da svojim prijedlozima, sugestijama  i mogućim ispravkama aktivno uključite u rad i nadogradnju ovih stranica!

  Prijedlozi, sugestije..

 
Upoznajte Demokratski savez Hrvata u Vojvodini:
POLITIČKI PROGRAM DSHV-a >
STATUT DSHV-a >
DEKLARACIJA O POLOŽAJU HRVATSKOGA NARODA U VOJVODINI >
PLATFORMA O POLOŽAJU HRVATSKE ZAJEDNICE U          NOVOM USTAVU SICG >
 
MEDIJSKI PARTNERI
 
 
 
HRVATSKO NACINALNO VIJEĆE
 
 
 
   
 
Hrvatska matica iseljenika
 
   
 
Općina Subotica
 
   
 
Web site AP Vojvodine
 
   
 
Hosted by
 
   
 
Preporuči ovaj site:


 
 
 
 
 

[Nazad na vrh]